Vaassen Raadgevers

Goede Raad is  nooit te duur!

Volg wie je oprEcht  BENT.  Gebruik goed wat je al zelf  HEBT.  Dat Helpt !


" Bijzondere ervaringen en grote nieuwsgierigheid  in wat er leeft op onze aarde en daarbuiten hebben mij vanaf mijn vroege jeugd gevormd. Door voelen, luisteren , zien, studie en leren van ontmoetingen in zowel West als Oost  en Noord en Zuid heb ik mijn interesse gevoed met wat er elders anders is en iets meer brengt. Ik ontwikkel me nu nog steeds tot iemand die professioneel transparant wil en kan maken wat speelt, waarom het gaat, en op passende en prudente wijze gewenste ontwikkelingen in gang kan brengen. In wezen doet men dat ZELF door meer  bewust inzetten, van zich afzetten en doorzetten "


Welkom op onze website!

Om in de hedendaagse economie het hoofd boven water te kunnen houden en u te onderscheiden van de concurrentie, moet u(w bedrijf) zich concentreren op uw kern(activiteiten) (en evt. uw medewerkers zich op hun kerntaken).


In de praktijk gaat veel van het menselijk kapitaal bij uw medewerkers verloren. Als u teveel tijd kwijt bent aan neventaken, wordt u afgeleid van uw eigenlijke werk en kan u(w bedrijf) niet efficiënt opereren en komen effectiviteit en rendement in het gedrang.

Professioneel Raadgeven, Coaching en (waar nodig) Mediation nemen u deze extra taken uit handen, zodat u alle aandacht kunt besteden aan de activiteiten waar u echt goed in bent!

Durft u het te laten gebeuren?

   E m p o w e r    g o o d !                                                                Put on different HatsAandacht Persoon e/o Organisatie                 -                 Analyse relevante proces(sen)

                                                          |                                        |

                                             Intensieve  Coaching  Empowerment

                                             |                                                               |

 Empathische Counseling                                 -                              Mediation


___________________________________________________________________________________


In het algemeen gesteld analyseren we je klinisch als persoon op houding en gedrag, in relatie tot je binnen- en buitenkant, en we beschouwen daarbij jouw relevante omgeving, zoals thuissituatie en/of (operationeel/financieel) (bedrijfs)proces (bij bedrijf nemen we ook mee de invloed van evt. medewerkers en management).

We vertalen onze bevindingen op effectief gepaste wijze naar de voor jou en/of (je bedrijf) betere strategie en tactiek, waardoor je operationeel functioneren en fun in hoe je leeft en hoe je doet in (werk)situaties zeker verbetert.

Vanuit Inno-Visie coachen wij je op ontwikkelen van jouw latente Capabilities en Fun.

Met Intenser Bewust-Zijn krijg en houd je meer invloed op jouw relevante omgeving.

Met inzet van gerichte communicatietechnieken lossen we daarnaast ook eventuele bijkomende problemen op door ze bruikbaar mee te nemen in het totaalproces, want ze zijn er niet voor niets als gevolg van wat er eerst was en nu wat anders kan.

Al doende combineren wij creatief wijsheden uit Oost en West en Noord en Zuid.                                                                        <>In allerlei situaties brengen we overzicht, inzicht en vooral doorzicht via maatwerk.

Hierna volgt een korte uitleg van onze Empowerment-tools met enkele voorbeelden.                                                                        <>Counseling

De counselor helpt je door zijn (communicatie)vaardigheden en gesprekstechnieken je zelf de knopen te laten ontwarren en te laten omgaan met wat jij dan als probleem ervaart (of je omgeving) door je met professionaliteit vooruit te helpen met vergroten van inzicht(en), verbeteren van omgangsvormen en verruimen van je perceptie.

Het proces is intern gericht om op inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid

met het verleggen van grenzen bruggen te bouwen tussen je binnen- en buitenkant.

Dan ga je (weer!) meer jeZelf worden en beter kloppen voor de omgeving.

Voorbeelden:

- Karakterontwikkeling door verbeteren assertiviteit - besluiten - communiceren

- Raadgeving bij afscheid werkgever, hulp bij onderhandelen, outplacement

- Assertiviteit - Besluitvorming - Communicatie (beginnende) ondernemer/manager

- Startup-begeleiding (ook Expats): uw ondernemerscompetenties leren ontwikkelen                                                                          <>Coaching

De coach is vaak een helper na/binnen een counseling-leertraject. Als je houding en gedrag (ontevredenheid, verwarring) binnen de situatie helder zijn geworden met counseling en je wil meer dan alleen ermee leren omgaan, om met name in (werk) situaties gericht zaken te willen veranderen in je eigen functioneren, dan is de coach waardevol. Beter teamwork, doelen bereiken, beter (onderscheidend) presteren. Bij coaching wordt meer gekeken naar belangen en Win-Win-situaties. Coaching helpt je vooruit om doelen te realiseren. Bij coaching gaat het meer om praktische zaken, zoals bijvoorbeeld studie, werk, carrière, management en geld.

Voorbeelden:

- Personal (Life) Coaching op gericht verbeteren van bepaalde houdingen en gedrag

- (Global) (Wo)Men Empowerment for more strength, innovation and resilience

- Ontdekken e/o vergroten vaardigheden/competenties, ondernemer e/o leiderschap

- R & D of Core-Advantages - Core-Business - Core-Capacital - Core-Capabilities

- Mind-Body-Control for more Strength - Innovation - Resilience in (Work)situations

- Mindfullness: To discover best Happiness & Health as real Wealth                                                                          <>Mediation

De mediator helpt gesprekspartijen ter tafel met hun onderlinge communicatie, en heeft in zijn eigen stijl bijzondere methodes dat optimaal tot recht te laten komen.

Mediation is Laten - Doen - Communiceren van mensen die voorbijgaan aan elkaars boodschappen en/of die in een (aankomend of al lang voortslepende kwestie elkaar niet kunnen vinden om daarover tot uiteindelijke overeenstemming te komen.

Een professionele ervaren mediator begeleidt efficiënt het proces van samenspraak en voorkomt effectief vastlopen en onnodig tijdverspillen en hoge (advocaatkosten), en onnodig energieverlies door teveel verkeerde emoties en negativiteit.

Positieve samenspraak leidt tot de overeenstemming van een Win-Win-situatie.

Meestal komen de partijen met herboren relaties en zeer positief uit dat proces.

Voorbeelden:

- Cross-Cultural-Communication by Crossing Borders & Bridges

- Conflicten oplossen tussen mensen, bedrijven of met een overheid

- Mediation bij (v)echtscheiding, (buren, familie)ruzie, vereniging, collegae-relaties

- Family-Relation-Encounter: (groot)ouder - (groot)ouder en/of (groot)ouder(s) -  kind

- Kwesties rondom Vastgoed(waardering), Erfenis, (Real) Estate Planning, Bewind                                                                        <>Wij hanteren altijd effectief maatwerk met behulp van zelf ontwikkelde methodes.

Ons paradigma:  (Zelf) Eruit (laten) halen wat erin zit!  Dat Helpt!                                                                        <>


______________________________________________________________________________________________________

N.B.               

A) Leertrajecten door counselor en coach zijn onder voorwaarden fiscaal (of via werkgever) aftrekbaar.
B) Qua kosten/fiscaliteit voor bedrijf, werkgever én werknemer voordelig als u ons voortijdig inschakelt.

C) Onze samenwerkende partners adviseren u qua fiscaliteiten gratis. Vooraf en bij uw aangifte(n).

______________________________________________________________________________________________________


      A lot under one Hat

                     <>


   

Voor inhoudelijke Fiscale & Bedrijfseconomische vragen:   

               KUBUS   

     Eindhoven Centrum


                     <>


Onze contactinformatie:

Contactformulier

Klik hier

TEL +3140 844 2198+3140 844 2198+3140 844 2198


GSM  +316 5733 014

Email w.vaassen@gmail.com


                    <> Women - Empowerment
                    <>

 

 Cross Borders & Bridges

                       <>

 

 Business(Women)Power

                   <>

                   <>


Let people communicate

 

horizontally or vertically

 

             but always 

           

             Be Straight!
                    <>